جین - ۴ ژوئن ۱۸۳۴

عزیزم، دیروز گرازهای وحشی به باغچه‌ی کوچک سبزی‌جاتمان حمله کردند. از به مرخصی فرستادن مایکل شدیدا پشیمانم. اگر اینجا بود کمک می‌کرد تا پرچین‌ها را درست کنیم. راستی دیروز یک گربه را دیدم که در پشت آغل پرسه میزد. اورا به خانه آوردم، با جورج دوستان خوبی شده‌اند امیدوارم از کارم ناراحت نشوی.

پ.ن: حال که مایکل نیست خودم نامه را به شهر میاورم تا پست کنم. شاید مقداری هم برای خودم خرید کنم.

دوست‌دار تو جین