جین - ۶ ژوئن ۱۸۳۴

عزیزم، امروز حرکت می‌کنیم و من نگرانی عجیبی دارم. دوستم مرا که می‌بیند می‌خندد و می‌گوید این نگرانی‌ها را همه قبل از سفر تجربه می‌کنند، اما باید کم‌کم به آن‌ها عادت کنم و نگذارم سفرم را خراب کنند. کاش پیش ما بودی.

به همه چیز از صبح ده بار سر زده‌ام. لیست کارهایی که مایکل باید در نبود من انجام بدهد را هم نوشته‌ام. خانم پدینگتون قول داده هفته‌ای دوبار به مایکل سر بزند. پول کافی هم نزد خانم پدینگتون سپرده‌ام، چون می‌دانم مایکل همه‌اش را هفته اول در جورج‌ویل خرج می‌کند.

دوست‌دار تو جین